Kulture

Shpallet monument kulture “Ura e Prokopit”, në Himarë (Foto)

Me urdhër nr. 477, dt.14.07.2017, Ministri i Kulturës: Shpalli monument kulture të kategorisë së parë “Urën e Prokopit”, në Bashkinë Himarë.

Propozimi për shpalljen e kësaj ure monument kulture u krye nga DRKK Vlorë dhe IMK, për vlerat arkitektonike që ajo mbart dhe duke e konsideruar atё pjesё tё natyrshme tё historisё dhe dinamikёs sё zhvillimit urbanistiko-arkitektonik tё Qendrёs Historike tё Himarёs.

Fotografia e DRKK Vlorë

Show More

Related Articles