Mënyra e kompensimit të ish-pronarëve do të ndryshojë. Komisioni Parlamentar për Çështjet Ligjore nisi shqyrtimin e draftit të depozituar nga qeveria, ku parashikon shtimin e fondeve për ish-pronarët. Akti i cili ka ardhur jo si dëshirë e ekzekutivit, por si detyrim nga Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe Gjykata Kushtetuese në Shqipëri, parashikon se tashmë vlera e pronës së shtetëzuar do të përllogaritet minimalisht sa 10% i zërit kadastral aktual, e jo të atij në momentin e shtetëzimit.

“Sipas përllogaritjeve tona, janë 4672 vendime që impaktohen nga ky vendim dhe vlera financiare 18,5 miliardë lekë”, tha zv.ministrja e Drejtësisë, Adea Pirdeni.

Një pronë që në vitin 1944 ka qenë arë, sot në 2022 është kthyer në truall, çka do të thotë se edhe vlera e asaj prone është më e lartë, gjithmonë duke iu referuar çmimit të kohës së shtetëzimit.

Projektligji hap gjithashtu një derë për dosjet e mbetura të pashqyrtuara nga ATP, duke vendosur tashmë një afat të ri. “Afati i ri brenda të cilit ATP duhet të shqyrtojë dosjet e pashqyrtuara duhet të jetë 31 dhjetor 2024. 6950 dosje të patrajtuara nga ATP për shkak të përfundimit të afatit ligjor”, tha Pirdeni.

Pas prezantimit në Komisionin e Ligjeve të draftit, u vendos shtyrja e diskutimeve për shkak se do të merren në shqyrtim edhe opinionet e grupeve të interesit.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *